*

Nieuwe Vertalingen

DANKZIJ DE VERTALERS MAKEN MIJN LESSEN EEN WERELDREIS. .

In de [nederlandse vertaling ] door Marion

Hier

In de [engelse vertaling ] door Marion

Hier

In de [Italiaanse vertaling ] door Graziella

Hier

In de [duitse vertaling] door Marion

Hier

**********

 

Vertalingen hier

 

Deze Filters

**

ATTENTIE!!

Sommige filter 8 BF werken niet in psp of blokkeren zelfs en veroorzaken plotseling een afwijkend gedrag.

De gratis software FM Patcher lossen deze problemen vaak op.

U kunt het hier vinden

   Hier

*****

Dit zijn de filters die gebruikt zijn in deze les

Panopticum – Digitalizer Hier

Medhi –Sorting Tiles  Hier

Mura’s Meister    Hier

VM Natural    Hier

Ulead Effect - Particle   Hier

Redfield     Hier

EyeCandy 5 Impact   Hier

 

**

Hier komt u bij de filters , klik op de balk

 Hier

 

Website

http://www.reneegraphisme.fr/

 

Deze Tubes zijn van

*

ReneeDesigns

Opgelet!

De bijgevoegde tube mag (kan) niet apart verstuurd worden.

Verander niets aan de tube deze zijn speciaal gemaakt voor deze lessen .

Het is niet toegestaan om de hierbij gevoegde tube te scheiden van zijn preview.

Het is verboden deze Tutorial te delen zonder een link te maken naar de originele les.

Bedankt Renée * *

*

* De tuben die ik gebruik voor mijn werkjes heb ik na lang zoeken gevonden op het net. Ze zijn van andere groepen of van mijzelf .

Ik bedank de groepen dat ik deze tube mag gebruiken. Respecteer de tuben van de makers en hun copyright .

Zijn er tuben van u bij waarschuw mij dan . Ik kan dan een link maken naar uw website of ik verwijder deze .

Bedankt Renée


 

 

*

Materiaal hier downloaden

 

*

Voorbereiding * Open je materiaal. Open je tube /dupliceer en sluit het origineel , wij werken op de kopie . Minimaliseer je masker in psp of zet het masker in de map. Installeer je filters in je filtermap. Penselen en andere gereedschappen installeer die in de juiste mappen van psp

 

Voor het importeren van je presets van Eye Candy 5 / dubbelklikken en je preset gaat naar de juiste map . *

*

Wanneer u dit logo in de map ziet wordt het filter geïmporteerd in Unlimited

*

Voor oudere versies van PSP

kan het zijn dat de tube niet open gaat

Klik gewoon op oké en u kunt de tube gebruiken.

Bedankt Renée


 

 

Opgelet de les is gemaakt in versie 17, maar is goed te maken in voorgaande versies, zoniet, dan geef je maar een seintje.

In eerdere versies kan het effect en de kleuren anders zijn door het lagenpalet, er zijn lichte afwijkingen als men omlaag samenvoegt bij het veranderen van de mengmodus/laagdekking.

Vanaf X4 is Afbeelding - omdraaien/spiegelen zit er niet meer bij.

 

Graag het script installeren.

 

 

Neem dit pijltje mee om te onthouden waar je bent gebleven

 

Wij gaan met de les beginnen

 

- - Eigenschappen van materiaal: zet de voorgrondkleur op

#FF7A0D -en zet de achtergrondkleur op #99AB16

 

1. Open de afbeelding ‘’eden_fond’’- -Venster- Dupliceren-Wij werken op de kopie. Laag maken van achtergrondlaag =raster 1

- Maak van de voorgrond/achtergrondkleur op een lineair -verloop met deze instellingen

 

2. Lagen- Nieuwe rasterlaag

3. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie: ‘’eden_1 »

4. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met het verloop

5. Effecten-Filter – Panopticum – Digitalizer met deze instellingen

Selecties- Niets selecteren

6. Effecten-Filter – Medhi – Sorting Tiles met deze instellingen

7. Gereedschap Selectie (S)-Aangepaste selectie met onderstaande instellingen

8. Bewerken- Knippen- Bewerken- Plak als nieuwe laag op je werkje

Selecties- Niets selecteren

-Plaats tegen de linker onderkant aan

9.Lagen- Dupliceren

- Afbeelding- Spiegelen

- Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

- Lagenpalet: activeer de laag er onder =Raster 2

10. Effecten- Geometrische effecten- Cirkel –vink bij transparant

11.Lagen- Dupliceren– Afbeelding- Spiegelen

- Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

12. Lagenpalet: zet de mengmodus op "Tegenhouden"

- Activeer de laag er boven =raster 3

13.Effecten- Filter – Mura’s Meister –Perspective Tilling met deze instellingen

- Lagenpalet: activeer de onderste laag = raster 1

14. Activeer de tube ‘’ Renee_tube_paradis .pspimage’’

15. Afbeelding-Formaat wijzigen- Verkleinen met 65%

-Bewerken-Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werkje

16. Met de linker pijltjestoets (K) op het toetsenbord -Verplaats iets naar links. zie grote voorbeeld

Zo ziet het er dan nu uit

-Lagenpalet: activeer de bovenste laag = raster 3

17. Effecten- Geometrische effecten- Sferisch -vink bij cirkel

18. Lagen- Dupliceren

19. Effecten- Filter – Mura’s Meister –Pole Transformation met deze instellingen

20. Effecten-Filter – VM Natural –Stardust met deze instellingen

- Op raster 3-Zet de mengmodus op "Vermenigvuldigen"

- Blijf op de bovenste laag in het lagenpalet

21. Lagen- Nieuwe rasterlaag

22. Effecten- Artistieke effecten- Vergrootglas-neem mijn voorinstelling ‘’ Preset_MagnifyingLens_eden-loupe » » of zet het er manueel in

- Lagenpalet: activeer de onderste laag =raster 1

23. Lagen- Nieuwe rasterlaag

24. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie: ‘’eden_2’’

- Eigenschappen Voorgrond: zet de voorgrondkleur op :#fe7a0d

25. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de voorgrondkleur

Selecties- Niets selecteren

-Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

- Zo ziet het lagenpalet er nu uit

26. Lagen- Nieuwe rasterlaag

27.Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie:’’eden_3 »

28. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de achtergrondkleur-Selecties- Niets selecteren

29. Lagen- Dupliceren–Afbeelding-Spiegelen

30. Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

31. Effecten- 3 D effecten- Slagschaduw met deze instellingen

32. Effecten- Geometrische effecten- Sferisch -vink bij cirkel

33. Lagen- Dupliceren– Afbeelding- Omdraaien

34. Effecten- Vervormingseffecten- Wind-van rechts op 50

35. Herhaal :Effecten- Vervormingseffecten- Wind-van links op 50

36. Lagen- Nieuwe rasterlaag

- Eigenschappen van materiaal: maak een radiaal verloop van de voorgrond/achtergrondkleur met deze instellingen

37. Gereedschap Vlakvulling: vul de laag met het verloop

38. Effecten- Vervormingseffecten- Poolcoördinaten-Polair naar rechthoekig

39. Selectiegereedschap (k) –neem de voorinstelling–« Preset_Pick_eden” of neem de instellingen over

40. Lagenpalet: zet de mengmodus op" Hard Licht "

- Eigenschappen Voorgrond: zet de voorgrondkleur op wit

41. Effecten-Filter - Ulead Effect - Particle

1 - activeer effect CLOUD

2. zet de instellingen goed

3 Klik op LOAD

4.  Kies voor Cloud 2

5. Oké

6. Oké

42.Effecten- Filter –Redfield – Jama 2000 (het effect kan wat verschillen, maak er geen probleem van )

43. Lagenaplet: zet de mengmodus op "Luminantie-Oud"

-Lagenpalet: activeer raster 6

44.Gereedschap Selectie (S) –Selectietype -Ovaal-maak een selectie zoals op de screen te zien is

45. Selecties- Laag maken van de selectie

46. Lagen- Schikken- Vooraan verplaatsen

Selecties- Niets selecteren

47. Effecten-Filter – Redfield - Water Riples met deze instellingen

48. Effecten- Randeffecten-Sterker accentueren

49. Effecten- 3 D effecten- Slagschaduw met deze instellingen: 1/1/68/0 zwart

Selecties- Niets selecteren

50. Lagenpalet: zet de mengmodus op "Vermenigvuldigen "

51. Activeer de tube ‘’  Elements_deco_tuto_Renee_Eden’’

-activeer raster 1 en raster 2 van je tube

- Bewerken- Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werk.

- Plaats zie screen

 

-.Lagenpalet: activeer de tot laag gemaakte selectie laag

52. Lagen- Dupliceren

53. Afbeelding- Vrij roteren 90 ° naar links

54. Effecten- Vervormingseffecten- Wind-van rechts op 100

55. Afbeelding- Vrij roteren 90° naar rechts

56. Effecten- Afbeeldingseffecten-Verschuiving met deze instellingen

57. Effecten- Filter - L and K’s – Djin  192/121

58. Lagenpalet: zet de Mengmodus op" Hard Licht "

Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

59. Lagen- Nieuwe rasterlaag

60. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie:‘’ eden_4’’

61. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de voorgrondkleur wit

Selecties- Niets selecteren

62Effecten-Vervormingseffecten- Golf met deze instellingen

63. Effecten-Filter – EyeCandy 5 Impact –Motion Trail -Tab- Settings- User/settings en neem mijn voorinstelling- ‘’eden_motion_trail »

64. Lagenpalet: zet de mengmodus op "Tegenhouden"

65. Activeer de tube ‘’ Renee_tube_famille_rouge.pspimage’’

- Activeer de laag ‘’tuto_eden’’

-Bewerken-Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werkje

- Plaats naar rechts

66. Effecten-Filter – Graphic Plus – Cross shadow met de standaardinstellingen

67. Lagen- Schikken- Omlaag verplaatsen

- Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

68. Activeer le tube/penseel "pinceau_renee_eden’’

-Bestand-Exporteren- Aangepast penseel en geef een naam ‘’eden’’

69. Lagen- Nieuwe rasterlaag

-Eigenschappen Voorgrond: zet de voorgrondkleur op : #ff7a0d

70. Activeer je penseelgereedschap en neem penseel" Eden" met deze instellingen

-Plaats je penseel met de voorgrondkleur zie grote afbeelding

71. Effecten- 3 D effecten- Slagschaduw instellingen staan nog goed

72. Activeer de tube ‘’ Elements_deco_tuto_Renee_Eden.pspimage’’

- activeer raster 3 van je tube

-Bewerken-Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werkje

- Plaats naar links

73. Lagen- Samenvoegen- Zichtbare lagen samenvoegen

74. Lagen- Nieuwe rasterlaag

- Eigenschappen Voorgrond: zet de voorgrondkleur op wit

75. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie:‘’ eden_5’

76. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de voorgrondkleur wit (2 x klikken in de selectie )

Selecties- Niets selecteren

77. Activeer de tube ’ ‘ Elements_deco_tuto_Renee_Eden’’

- Activeer de lagen raster 4 en raster 5

-Bewerken-Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werkje

- Plaats zie grote voorbeeld

78. Lagen- Nieuwe rasterlaag

79. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie: ‘’eden_6 »

80. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de voorgrondkleur wit

Selecties- Niets selecteren

Uw werkje ziet er nu zo uit (verplaats zonodig de slang )

 

81. Lagen- Samenvoegen- Alle lagen samenvoegen

82. Afbeelding- Randen toevoegen met 2 pixels #99ab16

83. Afbeelding- Randen toevoegen met 20 pixels wit

84. Afbeelding- Randen toevoegen met 1pixel #831011

85. Afbeelding- Randen toevoegen met 45 pixels wit

86. Afbeelding- Randen toevoegen met 1pixel  #831011

87. Afbeelding- Randen toevoegen met 10 pixels wit

88. Gereedschap Toverstok: selecteer de rand met de 45 pixels

89. Effecten- 3 D effecten-Ciseleren met deze instellingen met de achtergrondkleur

- Selecties- Niets selecteren

90. Activeer de tube « attache ‘’ – Bewerken-Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werkje niet meer verplaatsen

91. Activeer de tube ‘’citation_eden_pomme ‘’

- Bewerken-Kopiëren-Bewerken-Plakken als nieuwe laag op je werkje

- Plaats zie grote voorbeeld

92. Lagen- Samenvoegen- Alle lagen samenvoegen

-Sla op als JPG

 

 

 

De les is klaar. Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier mee hadden als ik met het schrijven van deze les.

Renée

Deze les werd door Renée geschreven op 07/09/2015

Uitgave in

2015

*

Elke gelijkenis met een andere bestaande les berust op puur toeval

* Vergeet onze vertalers/tubers/testers niet te bedanken die achter de schermen werken.

Bedankt Renée *

 

 

2014 reçu de TWInc

Ik maak deel uit van Tutorial Writers Inc.

Mijn lessen staan geregistreerd

 

 ReneeGraphisme_Alle rechten voorbehouden

 

 

*

* Om uw werkje nog eens te bekijken. Klik hier