*

Nieuwe Vertalingen

In de [nederlandse vertaling ] door Marion

Hier

In de [engelse vertaling ] door Marion

Hier

In de [Italiaanse vertaling ] door Graziella

Hier

 In de [duitse vertaling] door Marion

Hier

**********

 

Vertalingen hier

 

Dit zijn de filters die gebruikt zijn in deze les

*

Medhi   Hier

Andromeda   Hier

****

Deze filters zitten in de map

***

__Background Designers IV_ - sf10 Diamond Mountian

__Bkg Designer sf10 I_ - Balloons

Render - Clouds (fore-_background color)

L en K's trouble

__Bkg Designer sf10 III_ - Radial Split 05

Toadies - What Are You_ 

Hier komt u bij de filters

Hier

 

Website

http://www.reneegraphisme.fr/

 

Deze Tuben zijn van

*

Gabry en Sassy

ATTENTIE

De bijgevoegde tube mag (kan) niet apart verstuurd worden.

Verander niets aan de tube deze zijn speciaal gemaakt voor deze lessen .

Het is niet toegestaan om de hierbij gevoegde tube te scheiden van zijn preview.

Het is verboden deze Tutorial te delen zonder een link te maken naar de originele les.

Bedankt Renée *

* De tuben die ik gebruik voor mijn werkjes heb ik na lang zoeken gevonden op het net. Ze zijn van andere groepen of van mijzelf .

Ik bedank de groepen dat ik deze tube mag gebruiken.

Respecteer de tuben van de makers en hun copyright .

Zijn er tuben van u bij waarschuw mij dan .

Ik kan dan een link maken naar uw website of ik verwijder deze .

Bedankt Renée

* 

 

*

Materiaal hier downloaden

 

*

Voorbereiding *

Open je materiaal.

Open je tube /dupliceer en sluit het origineel , wij werken op de kopie .

Minimaliseer je masker in psp of zet het masker in de map.

Installeer je filters in je filtermap.

Penselen en andere gereedschappen installeer die in de juiste mappen van je psp.

 

Voor het importeren van je presets van Eye Candy 5 / dubbelklikken en je preset gaat naar de juiste map .

*

Wanneer u dit logo ziet wordt het filter geïmporteerd in Unlimited

*

Voor oudere versies van PSP

kan het zijn dat de tube niet open gaat

Klik gewoon op oké en u kunt de tube gebruiken.

Bedankt Renée


 

 

Opgelet de les is gemaakt in versie 17, maar is goed te maken in voorgaande versies, zoniet, dan geef je maar een seintje.

In eerdere versies kan het effect en de kleuren anders zijn door het lagenpalet, er zijn lichte afwijkingen als men omlaag samenvoegt bij het veranderen van de mengmodus/laagdekking.

Vanaf X4 is Afbeelding - omdraaien/spiegelen zit er niet meer bij. Graag het script installeren.

 

 

Neem dit pijltje mee om te onthouden waar je bent gebleven

 

Wij gaan beginnen met de les/ Open het kleurenpalet

 

- Eigenschappen van materiaal: zet de voorgrondkleur op: #670a02 en de achtergrondkleur op : #f6dba0

1. Open een nieuwe transparante afbeelding van : 925 x 625  pixels

2. Effecten- Filter – Medhi – Wavy lab met deze instellingen

3. Lagen- Dupliceren

4. Effecten- Filter –Unlimited 2.0 - &BkgDesigners  sf10.1- Balloons

5. Zet de mengmodus op Overlay en de laagdekking op 44%

6. Lagen- Samenvoegen- Zichtbare lagen samenvoegen

7. Effecten- Filter- Unlimited 2.0 - &<Background Designers IV>-  sf10 Diamond Mountian

-Eigenschappen Voorgrond: Neem verloop "vervaging achtergrond" !! en maak een lineair verloop met onderstaande instellingen

8. Lagen- Nieuwe rasterlaag

-Gereedschap Vlakvulling; vul de laag met het achtergrondverloop

9. Effecten- Filter –Unlimited 2.0 – Render – Clouds (fore-/background color)

10. Lagen- Samenvoegen- Zichtbare lagen samenvoegen

11. Lagen- Dupliceren

12. Effecten- Filter–Unlimited 2.0-&<Bkg Designer sf10 III>Radial Split 05    instelling op 149

13. Effecten- Eigen Filter– Emboss 3 met de standaardinstelling

14. Gereedschap Selectie-Aangepaste selectie met onderstaande instellingen

15. Selecties- Laag maken van de selectie

Selectie blijft actief !

16. Effecten- Vervormingseffecten- Golf met onderstaande instellingen

Selecties- Niets selecteren

17. Lagen- Schikken- Omlaag verplaatsen

-Activeer de bovenste laag de (de samengevoegde kopielaag )

18. Effecten- Filter - Mura’s Meister – Perspective Tilling

19. Lagen- Dupliceren

- Zo ziet het lagenpalet er op dit moment uit

20. Effecten- Vervormingseffecten- Poolcoördinaten-Rechthoekig naar polair

21. Lagen- Schikken- Omlaag verplaatsen en herhaal ( komt boven de samengevoegde laag )

22. Zet de mengmodus op Hard Licht en de laagdekking op 73%

-Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

23. Activeer de tube ‘’masque_blanc’’

-Bewerken- Kopiëren- Bewerken- Plakken als nieuwe laag- Gereedschap Verplaatsen- verplaats naar het midden zoals op de screen te zien is

24. Lagen- Nieuwe rasterlaag

25. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie‘’ carnaval2015_1’’

-Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met het achtergrondverloop(klik 2 tot 3 x in de selectie )

Selecties- Niets selecteren

26. Lagen- Nieuwe rasterlaag

27. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie‘’ carnaval2015_2’’- Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met het de voorgrondkleur

Selecties- Niets selecteren

28. Effecten- Filter –Toadies  What are you  instelling op 20/20

29. Effecten- Filter – L en K’s – Trouble

30. Effecten- Filter – Andromeda – Perspective- Side Walls – It open close

31. Lagen- Dupliceren –Afbeelding- Spiegelen

32. Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

33. Zet de mengmodus op Overlay

34. Gereedschap Selectie-Aangepaste selectie met onderstaande instellingen

35. Bewerken- Knippen !

36. Bewerken- Plakken als nieuwe laag (niet meer aankomen staat meteen goed )

37. Zet de mengmodus op Verschil

Selecties- Niets selecteren

38. Activeer de tube ‘’ HarleyQuinn~chukw~Sassydeb.png’’

- Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 65%

- Bewerken- Kopiëren- Bewerken- Plakken als nieuwe laag

39. Effecten- Afbeeldingseffecten- Verschuiving met onderstaande instellingen

40. Activeer de tube ‘’ renee_carnaval_2015.png’’

Bewerken- Kopiëren- Bewerken- Plakken als nieuwe laag

-Gereedschap verplaatsen: verplaats naar links

41. Lagen- Nieuwe rasterlaag

- Eigenschappen achtergrond: zet de achtergrondkleur op :#0d4c87-zet de achtergrond op "vervaging achtergrondverloop" met dezelfde instellingen zie de screen

42. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie« Carnaval2015_3’’

43. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met het achtergrondverloop en klik 3x in de selectie

Selecties- Niets selecteren

44. Zet de mengmodus op Overlay

45. Lagen- Dupliceren

46. Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

- Eigenschappen Achtergrond: verander je achtergrondkleur in wit :#ffffff

47.Lagen- Nieuwe rasterlaag

48. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie‘’ Carnaval2015_4’’

Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de achtergrondkleur wit (even goed inzoomen- lukt het niet dan is er een afbeelding-selectie 4 in de map)

Selecties- Niets selecteren

49. Activeer de tube ‘’ Gabry-coppia 607.png’’

- Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 72%

- Afbeelding- Spiegelen

- Bewerken- Kopiëren- Bewerken- Plakken als nieuwe laag

50. Lagen- Schikken- Omlaag verplaatsen

51.Afbeelding- Rand toevoegen met 1 pixel zwart

52.Afbeelding- Rand toevoegen met 50 pixels wit

53.Afbeelding- Rand toevoegen met 1 pixel zwart

54.Afbeelding- Rand toevoegen met 10 pixels wit

55. Activeer de tube ‘’ renee_carnaval_2015_titre.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Bewerken- Plakken als nieuwe laag en zet op zijn plaats

56. Activeer de tube ‘’carnaval2015_deco’’

Bewerken- Kopiëren- Bewerken- Plakken als nieuwe laag en zet naar links op zijn plaats

Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 965 pixels Breedte

Sla op als JPG

 

De les is klaar. Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier mee hadden als ik met het schrijven van deze les.

Renée

Deze les werd geschreven door Renée 17/01/2015

Uitgave in

2015

*

Elke gelijkenis met een andere bestaande les berust op puur toeval *

Vergeet onze vertalers/tubers/testers niet te bedanken die achter de schermen werken.

Bedankt Renée

 

 

2014 reçu de TWInc

Ik maak deel uit van Tutorial Writers Inc

Mijn lessen staan geregistreerd

 

 ReneeGraphisme_Alle rechten voorbehouden

 

 

*

Om uw werkje nog eens te bekijken. Klik hier