*

Nieuwe Vertalingen

DANKZIJ DE VERTALERS MAKEN MIJN LESSEN EEN WERELDREIS.

In de [nederlandse vertaling ] door Marion

Hier

In de [engelse vertaling ] door Marion

Hier

In de [Italiaanse vertaling ] door Graziella

Hier

In de [duitse vertaling] door Marion

Hier

 

In de [spaanse vertaling] door Evalynda

Hier

 

**********

 

Vertalingen hier

 

Filters

**

ATTENTIE

Sommige filter 8 BF werken niet in psp of blokkeren zelfs en veroorzaken plotseling een afwijkend gedrag.

De gratis software FM Patcher lossen deze problemen vaak op.

U kunt het hier vinden

   Hier

*****

Dit zijn de filters die gebruikt zijn in deze les

Mura's Meister  Hier

Andromeda   Hier

AVBRoss Page curl   Hier

Nick Color Effex Pro3.0   Hier

MV's Plugins Panowarp  Hier

EyeCandy 3   Hier

EyeCandy 5 Textures   Hier

Ulead particle   Hier

EyeCandy 5 Impact   Hier

 

**

U kunt mijn filters hier vinden

Hier

 

Website

http://www.reneegraphisme.fr/

 

Deze tuben zijn van

*

Renee Designs

ATTENTIE

 

 De bijgevoegde tube mag (kan) niet apart verstuurd worden naar een blog of forum. Verander niets aan de tube deze zijn speciaal gemaakt voor deze lessen .

Het is niet toegestaan om de hierbij gevoegde tube te scheiden van zijn preview.

Het is verboden deze Tutorial te delen zonder een link te maken naar de originele les.

Bedankt Renée * .

*

* De tuben die ik gebruik voor mijn werkjes heb ik na lang zoeken gevonden op het net.

Ze zijn van andere groepen of van mijzelf .

Ik bedank de groepen dat ik deze tube mag gebruiken. Respecteer de tuben van de makers en hun copyright .

Zijn er tuben van u bij waarschuw mij dan .

Ik kan dan een link maken naar uw website of ik verwijder deze .

Bedankt Renée

 

 

*

Materiaal hier downloaden

 

*

Voor wij gaan beginnen

*

Open je materiaal.

1. Installeer je filters -

Of plaats je filters in de filtermap

2. Overige materialen

--Masker, Penselen, Selecties en Voorinstellingen ...installeer die in de juiste mappen van PSP

3. Als u gebruik wilt maken van andere tubes of andere kleuren

Speel dan met de mengmodus en de laagdekking van het lagenpalet

Voor het importeren van je presets van Eye Candy 5 / dubbelklikken en je preset gaat naar de juiste map

*

Wanneer u dit logo in de map ziet wordt het filter geïmporteerd in Unlimited

*

* Voor oudere versies van PSP

kan het zijn dat de tube niet open gaat

Klik gewoon op oké en u kunt de tube gebruiken.

Bedankt Renée


 

 

ATTENTIE

 

 

Opgelet de les is gemaakt in versie psp18, maar is goed te maken in voorgaande versies, zoniet, dan geef je maar een seintje.

 

In eerdere versies kan het effect en de kleuren anders zijn door het lagenpalet, er zijn lichte afwijkingen als men omlaag samenvoegt bij het veranderen van de mengmodus/laagdekking.

 

Vanaf X4 is Afbeelding - omdraaien/spiegelen zit er niet meer bij.

 

Graag het script installeren voor Psp X5- X6- X7 en X8 u vindt het

 

  Hier  

 

 


Neem dit pijltje mee om te onthouden waar je bent gebleven bent

 

Wij gaan beginnen met de les

  

 

- Eigenschappen van materiaal: Zet de voorgrondkleur op#d2e0e0 en zet de achtergrondkleur op #6c6c6a

 

1. Bestand: Open een nieuwe transparante afbeelding van : 1005 x 645  Pixels

2. Effecten- Insteekfilters – Mura’s Meister – Clouds

Neem de kleuren #ffffff-#d2e0e0 en #6c6c6a met deze instellingen

3. Aanpassen-Vervagen- Gaussiaanse vervaging: Bereik op 15

-Herhaal : Aanpassen-Vervagen- Gaussiaanse vervaging:15

- Eigenschappen van materiaal: Zet de voorgrondkleur #ffffff

4. Lagen- Nieuwe rasterlaag

- Gereedschap vlakvulling; vul de laag met de voorgrondkleur wit

- Open je masker ‘’ Renee_Masque_Le reve ILah.jpg’’ in je psp en minimaliseer

5. Lagen- Nieuwe maskerlaag uit afbeelding en neem je masker « Renee_Masque_Le reve ILah.jpg »

-  Effecten- Randeffecten- Accentueren

- Lagen- Samenvoegen- Groep samenvoegen

6. Effecten- Insteekfilters – Andromeda Perspective – Freeform – ff 02

7. Effecten- Insteekfilters– AV Bros page curl Pro 2.2 /neem je voorinstelling -Preset « ILah.avcps »

Hoe vind je die voorinstelling?

- Klik op Main

- Klik op Load Settings(relative) er opent zich een venster

 

- Zoek je voorinstelling uit de map « ILah.avcps »

- Klik op APPLY ( Je kunt het ook manueel instellen als je het te moeilijk is )

8. Afbeelding-Omdraaien (CTRL+I)

- Lagen- Dupliceren

- Afbeelding-Spiegelen (CTRL+B)

9. Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

10. Effecten-Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen:

11. Effecten- 3 D effecten- Slagschaduw met onderstaande instellingen

12. Effecten- Insteekfilters – Nick Color Effex Pro 3 /Colorize –neem kleur #7daed1

13. Effecten- Randeffecten- Accentueren

- Activeer de tube ‘’ Tubes_pour le tuto_Le reve ILah’’

Niet sluiten , je hebt het nog nodig in de les

14. Activeer raster 1 van deze tube

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

15. Effecten-Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen: H = 0 en  V = -152 vink bij Transparant

-Lagen- Dupliceren

-Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen

-Eigenschappen van materiaal: Zet de voorgrondkleur op #ffffff -Maak van de voorgrond/achtergrondkleur een lineair verloop met onderstaande instellingen

16. Lagen- Nieuwe rasterlaag

17. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’ Ilah_1’’

18. Gereedschap Vlakvulling : vul de selectie met het verloop

Selecties- Niets selecteren

19. Effecten- Randeffecten- Accentueren

-Zet de Mengmodus van deze laag op "Luminantie "en zet de laagdekking op 75%

- Eigenschappen Voorgrond: Verander de instelling van het lineaire verloop-Zet Herhaling op 1

20. Lagen- Nieuwe rasterlaag

21.Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’Ilah_2’’

22. Gereedschap Vlakvulling : vul de selectie met het verloop

Selecties- Niets selecteren

23. Effecten- Insteekfilters – Mura’s Meister – Copies met onderstaande instellingen

24. Effecten- Insteekfilters – MV’s Plugins – Panowarp met deze instellingen

25. Effecten- Vervormingseffecten- Wind -Windrichting is rechts-Windkracht is 83

- Verplaats deze laag boven raster 1 in het lagenpalet

26. Effecten- Insteekfilters – EyeCandy 3 – Drop shadow

Verschijnt dit venster klik op OK en het filter zal functioneren

- Activeer in het lagenpalet de bovenste laag

Activeer weer tube DECO

27. Activeer Raster 2 van deze tube

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

- Selectiegereedschap (K) en plaats de tube rechts onder zoals te zien is op de screen

28. Activeer Penseelgereedschap (B)

- Klik op voorinstellingen- je ziet het pijltje en klik er op "Standaardwaarden herstellen "

 - komt u automatisch aan het ronde penseel

- Met deze instellingen (Zet de Mengmodus van het penseel op: Achter verven)

- Met het verloop klikt u een paar keer over dit deel heen

29. Effecten- Vervormingseffecten- Spiraal met deze instellingen

- Terug naar de tube Deco

30. Activeer raster 3 (frame )

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

31. Effecten- Afbeeldingeffecten- Verschuiving met deze instellingen: H = 215 en V = 83 Transparant

- Verplaats deze laag boven raster 2 in het lagenpalet

- Activeer in het lagenpalet de bovenste laag

- Terug naar de tube Deco

32. Activeer Raster 5 van de tube ( eenhorn )

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

- Plaats bij het frame

33. Afbeelding- Vrij roteren- 18° naar links

- Terug naar de tube DECO

34. Activeer raster 4 van de tube

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

- Plaats zie onderstaande screen

Dit is tot nu toe het resultaat en dit is het lagenpalet

- Activeer raster 3 in het lagenpalet

35. Lagen- Dupliceren

36. Lagen- Schikken- Bovenaan verplaatsen in het lagenpalet

- Zet de Mengmodus van deze laag op "Bleken" en zet de laagdekking op 44%

- Terug naar de tube DECO

37. Activeer Raster 6 ( klokje )

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

- Plaats rechts onder

38. Afbeelding- Vrij roteren -  90° naar rechts

39. Effecten- Vervormingseffecten- Wind -Windrichting is links-Windkracht 58

40. Lagen- Dupliceren-Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 30% geen vink bij alle lagen

-Niet verplaatsen staat goed

-Activeer de onderste laag in het lagenpalet= raster 1

41. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’Ilah_3’’

- Selecties- Laag maken van de selectie

42. Effecten- Insteekfilters – EyeCandy 5 Textures Stone Wall neem je voorinstelling / Preset ‘’ Ilah_Renee_stone Wall’’ of zet de instellingen manueel (kies de kleuren uit die passen ik nam  #6c6c6a  en #ffffff )

Selecties- Niets selecteren

- Activeer in het lagenpalet de bovenste laag

43. Lagen- Nieuwe rasterlaag

44. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’Ilah_4’’

-Eigenschappen van materiaal: zet de achtergrondkleur op #ffffff

45. Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de achtergrondkleur #ffffff (klik 2 x)

Selecties- Niets selecteren

46. Lagen- Nieuwe rasterlaag

47.Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’Ilah_5’’

- Activeer de tube ‘’Renee_Ilah_nuages’’

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak in de selectie

Selectie blijft actief !!
48. Effecten- Insteekfilters – Ulead particle

1. Klik op Cloud

2. Zet de instellingen goed

3. Klik op Random

4. Klik op Load en kies Cloud 2

Ok  en OK

Selecties- Niets selecteren

- Terug naar de tube DECO

49. Activeer de Raster 8 van deze tube

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

- En plaats naar wens

- Zet de laagdekking tussen de 75 en de 80 %

50. Terug naar de tube Deco-Activeer lraster 7 van deze

- Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag

- Plaats naar links

51. Lagen- Nieuwe rasterlaag

52.Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’Ilah_6’’

53. Vlakvulling: zet de dekking van de kleuren op 65%

-Gereedschap Voorgrond: zet de voorgrondkleur op zwart -Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met zwart

Selecties- Niets selecteren

54. Gereedschap Basisvorm (P)

- Trek drie verschillende vormen -maak ze niet te groot

- Vectorlaag omzetten in een rasterlaag

55. Lagen- Samenvoegen- Omlaag samenvoegen en herhaal -Maak van deze 3 lagen 1 laag (Ik heb 3 vormen getekend)

56. Effecten- Insteekfilters- Eyecandy 5 - Impact - Brushed Metal met deze instellingen

57. Effecten- 3 D effecten- Slagschaduw met onderstaande instellingen

- In het lagenpalet: activeer raster 2

58.Lagen- Nieuwe rasterlaag

- Eigenschappen van materiaal: Zet de voorgrondkleur op #faf5cf

59.Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie«  ‘’Ilah_7 »

60. Vlakvulling: zet de dekking van de kleuren op 100%- Gereedschap Vlakvulling: vul de selectie met de voorgrondkleur

Selecties- Niets selecteren

61. Afbeelding- Randen toevoegen met 2 pixels #6c6c6a

62. Afbeelding- Randen toevoegen met 10 pixels #faf5cf

63. Afbeelding- Randen toevoegen met 45 pixels #ffffff

64. Open de tube "Renee_titre_Ilah-tekst"-Bewerken- Kopiëren- Terug naar je werkje en plak als nieuwe laag en plaats onderaan tegen de rand

65. Afbeelding- Randen toevoegen met 2 pixels #cccdc9

66. Afbeelding- Randen toevoegen met 20 pixels #ffffff

Sla op als JPG

 

 

Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier mee hadden als ik met het schrijven van deze les

Renée

Deze les werd door Renée geschreven op 28/06/2016

Uitgave in

2016

Elke gelijkenis met een andere bestaande les berust op puur toeval

* Vergeet onze vertalers/tubers/testers niet te bedanken die achter de schermen werken.

Bedankt Renée *

*

 

 

2014 reçu de TWInc

Ik maak deel uit van Tutorial Writers Inc.

Mijn lessen staan geregistreerd

 

 ReneeGraphisme_Alle rechten voorbehouden

 

 

*

Om je werkje nog eens te zien klik hier