*

Nieuwe Vertalingen

 

DANKZIJ DE VERTALERS MAKEN MIJN LESSEN EEN WERELDREIS.......

In de [nederlandse vertaling ] door Marion

Hier

In de [engelse vertaling ] door Marion

Hier

In de [Italiaanse vertaling ] door Magdy

Hier

 In de [duitse vertaling] door Marion

Hier

 

In de [spaanse vertaling] door Evalynda

Hier

 

**********

 

Vertalingen hier

 

FILTERS

**

ATTENTIE

Sommige filter 8 BF werken niet in psp of blokkeren zelfs en veroorzaken plotseling een afwijkend gedrag.

De gratis software FM Patcher lossen deze problemen vaak op .

U kunt het hier vinden

    Hier

*****

Dit zijn de filters die gebruikt zijn in deze les.

Deze filteronderdelen en filters in de filtermap plaatsen.

Flaming Pear   Hier

Alien skin EyeCandy Textures  Hier

 

**

U kunt mijn filters hier vinden

 Hier

 

Website

http://www.reneegraphisme.fr/

 

Deze tuben zijn van

*

Renee Designs

 

ATTENTIE:

De bijgevoegde tube mag (kan) niet apart verstuurd worden naar een blog of forum.

Verander niets aan de tube deze zijn speciaal gemaakt voor deze lessen .

Het is niet toegestaan om de hierbij gevoegde tube te scheiden van zijn preview.

Het is verboden deze Tutorial te delen zonder een link te maken naar de originele les.

Bedankt


Renée

*

* De tuben die ik gebruik voor mijn werkjes heb ik na lang zoeken gevonden op het net.

Ze zijn van andere groepen of van mijzelf .

Ik bedank de groepen dat ik deze tube mag gebruiken. Respecteer de tuben van de makers en hun copyright .

Zijn er tuben van u bij waarschuw mij dan .

Ik kan dan een link maken naar uw website of ik verwijder deze .

Bedankt


Renée

 

 

*

Materiaal hier downloaden

 

*

Voor wij gaan beginnen

*

Open je materiaal.

1. Installeer je filters

- Of plaats je filters in de filtermap

2. Het overige materiaal

--Masker, Penselen, Selecties en Voorinstellingen ...installeer die in de juiste mappen van PSP

3. Als u gebruik wilt maken van andere tubes of andere kleuren, maak ze even groot en speel dan met de mengmodus en de laagdekking van het lagenpalet

Voor het importeren van je presets van Eye Candy 5 / dubbelklikken op je preset en het installeert zich naar de juiste map

*

Wanneer u dit logo in de map ziet wordt het filter geïmporteerd in Unlimited

*

Voor oudere versies van PSP

kan het zijn dat de tube niet open gaat

Klik gewoon op oké en u kunt de tube gebruiken

Bedankt


 

 

ATTENTIE:

Deze les is gemaakt in Pain shop Pro 2018 Corel Ultimate

maar is goed te maken in voorgaande versies, zoniet, dan geef je maar een seintje.

In eerdere versies kan het effect en de kleuren anders zijn door het lagenpalet, er zijn lichte afwijkingen als men omlaag

samenvoegt

en bij het veranderen van de mengmodus/laagdekking.

 

Vanaf X4 is Afbeelding - Omdraaien/Spiegelen zit er niet meer bij .

Graag het script installeren voor Psp X4-T/M 2018

U vindt het

 

  Hier

 

 


Neem dit pijltje mee om te onthouden waar je bent gebleven

 

Wij gaan beginnen met de les

 

- Eigenschappen van materiaal: zet de voorgrondkleur op #ffffff - en zet de achtergrondkleur op #a5a5a5

1. Open de achtergrondafbeelding:   ‘’ Fond_ville_desastre.jpg’’ – Venster- Dupliceren-laag maken van achtergrondlaag=Raster 1

2. Lagen- Dupliceren

3. Effecten- Insteekfilters –Unlimited - &<Background Designers IV> -@Random Smelter

4. Effecten- Insteekfilters – Transparency – Eliminate Black

5. Selectiegereedschap (K) modus-schaal – Duw omhoog tot 300 pixels

6. Effecten- Randeffecten- Accentueren

7.Aanpassen- Ruistoevoegen/verwijderen- Ruis toevoegen -Willekeurig op 4

8. Zet de mengmodus van deze laag op "Bleken "

9. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image 1’’ – Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag en niet meer verplaatsen

10. Zet de mengmodus van deze laag op " Overlay "en de laagdekking terug naar 59%

11.Activeer Gereedschap Verwringen

- Klik op Vervormingstoewijzing zie pijl

- Zoek je voorinstelling ‘’Corel_03_008 "=Monitoren "

- Klik op " laden "

- Komt de vraag:U moet de volgende wijzigingen uitvoeren om met uw actie "Nieuwe rasterlaag " verder te kunnen gaan .

Het penseel Verwringen moet een laatse keer toegepast worden. Klik OK

12. Effecten- Randeffecten- Accentueren

13. Effecten- Insteekfilters – Flaming Pear – Ghost

14. Lagen- Dupliceren

15. Afbeelding - Spiegelen - Verticaal spiegelen (afbeelding - omdraaien in oudere PSP-versies)

16. Effecten- Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen: H = 0 en V = -105 /Transparant

17. Effecten- Vervormingseffecten- Bolvorm met deze instellingen

- Herhaal: Effecten- Vervormingseffecten- Bolvorm met dezelfde instellingen

18. Zet de mengmodus van deze laag op " Hard Licht " en zet de laagdekking van deze laag op 100%

19. Lagen- Nieuwe rasterlaag

20. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie ‘’ Ville_ Désastre 1’’

21. Gereedschap vlakvulling: vul de selectie met de voorgrondkleur #ffffff

Selecties- Niets selecteren

22. Zet de mengmodus van deze laag op " Bleken " en zet de laagdekking van deze laag op 53%

23. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image 2.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

- Verplaats naar het midden zie screen

24. Lagen- Nieuwe rasterlaag

25. Gereedschap vlakvulling: vul de laag met de voorgrondkleur #ffffff

26. Lagen- Nieuwe maskerlaag uit afbeelding en neem masker ‘’ Renee_Masque_Ville_desastre.jpg’’

 

 -Lagen- Samenvoegen- Groep samenvoegen

27. Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 50% - géén vink bij formaat van alle lagen wijzigen

28. - Afbeelding - Spiegelen - Verticaal spiegelen (afbeelding - omdraaien in oudere PSP-versies)

29. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie ‘’ Ville_ Désastre 2’’

DELETE 2 keer

Selecties- Niets selecteren

30. Zet de mengmodus van deze laag op " Bleken " en zet de laagdekking van deze laag op 55%

31. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image 3.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

- Plaats midden en iets naar boven ( zie grote afbeelding)

-. In het lagenpaet: activeer Raster 1

32. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie ‘’ Ville_ Désastre3

33. Effecten- Insteekfilters – Unlimited – VM Natural – Sparkle met deze instellingen

Selecties- Niets selecteren

Dit moet je nu hebben. Zo ziet je werk en het lagenpalet er op dit moment uit

- Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

34. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image 4.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

35. Effecten- Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen:   H = - 315 en V = - 60

36. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image 5.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

- Plaats achter de auto( zie grote afbeelding)

37. Lagen-Schikken- Omlaag verplaatsen

- Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

38. Lagen- samenvoegen- Omlaag samenvoegen

- Eigenschappen voorgrond: zet de voorgrond op een lineair verloop en neem ‘’ Retro Lens.PspGradient’’ met deze instellingen

39. Lagen- Nieuwe rasterlaag

40. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie ‘’ Ville_ Désastre4’’

41. Gereedschap Vlakvulling: zet de dekking op 65 % en vul de selectie met het verloop

Selecties- Niets selecteren

42. Effecten- Insteekfilters – Unlimited - Sapphire Filters 07 - Sapphire Filters 07  met de standaardinstellingen

43. Aanpassen- Vervagen- Radiaal vervagen met deze instellingen

44. Effecten- Insteekfilters – Unlimited - UnPlugged Tools  - Radial Waves... 200/10/0 ‘ (Let op ! Filter is gevoelig voor de achtergrondkleur )

45. Effecten- Randeffecten- Horizontale zoeken

46. Zet de laagdekking van deze laag op 46%

47. Effets – Unlimited – Tramage – Pool shadow met deze instellingen

48. Activeer de tube ‘’ Renee_Tubes_Gazman.png’’

- Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 75%

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

-Plaats links onder tegen de auto

49. Effecten-Belichtingseffecten - Zonnestraal met deze instellingen- Kleur #f8c6eb

Komt er op aan waar de tube staat-zie kruisje screen links

50 . Effecten- Insteekfilters - EyeCandy 5 Impact -Perspective shadow met deze instellingen

51. Lagen- Nieuwe rasterlaag

51a. Effecten- Insteekfilters – Alien Skin EyeCandy 5- Textures – Stones Walls /Stained Glass –Red /Kleuren #b6a4a4 en zwart /neem mijn voorinstelling-Preset ‘’textures _stone"of stel handmatig in ’’

52. Lagen- Masker laden/opslaan- Masker laden vanaf schijf en neem masker : ‘’ 1217491303_masques.jpg’’

- Lagen- samenvoegen- Groep samenvoegen

53. Effecten- Insteekfilters – Mura’s Meister – Perspective Tiling met deze instellingen

54. Zet de mengmodus van deze laag op " Overlay " en zet de laagdekking van deze laag op 79

55. Lagen- Schikken- Omlaag verplaatsen

56. Effecten- Randeffecten- Accentueren

- Activeer de bovenste laag in het lagenpalet

57. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image _drapeau.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

- Plaats zie grote afbeelding

58. Activeer de tube ‘’ ville_desastre_image _nuages.png’’

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

- Plaats rechts boven in de hoek

59. Lagen- Nieuwe rasterlaag

60. Selecties-Selectie laden/opslaan-selectie laden van af schijf en neem selectie ‘’ Ville_ Désastre 5’’

61. Gereedschap Vlakvulling: zet de dekking op 65%  en vul de selectie met het verloop

Selecties- Niets selecteren

62 Effecten- Insteekfilters – Unlimited – VM Toolbox – Blast zet op 191

63. Effecten- Randeffecten- Sterker accentueren

64. Lagen- Dupliceren

65. Effecten- Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen:   H = 31 en V = 35

66. Lagen- Dupliceren

67. Effecten- Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen:   H = - 31 en V = 35

68. Lagen- Samenvoegen-Omlaag samenvoegen en herhaal dit nog een keer

69. Effecten- Afbeeldingseffecten- Verschuiving met deze instellingen:   H = 0 en V = - 65

70. Activeer de tube ‘’ Renee_TUBES_Ville  - Désastre_Men_Gaz’ ’( of de tube van Alies (uw keuze )

- Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 70%

- Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag

- Plaats zie grote afbeelding ( links onder )

71. Lagen -Samenvoegen- Zichtbare lagen samenvoegen

72. Lagen- Nieuwe rasterlaag

73. Gereedschap Vlakvulling: zet de dekking weer op 100% –Verloop uit /Vul de laag met de voorgrondkleur #ffffff

74. Lagen- Nieuwe maskerlaag -Uit afbeelding en neem masker : ‘’ aditascreations_mask_16.jpg’’

-Lagen- Samenvoegen- Groep samenvoegen

75. Aanpassen- Vervagen- Gaussiaanse vervaging: Bereik op 25

76. Zet de mengmodus van deze laag op "Tegenhouden "

77. Afbeelding- Randen toevoegen met 1 Pixel zwart

78. Afbeelding- Randen toevoegen met 10 Pixels #ffffff

79. Afbeelding- Randen toevoegen met 1 Pixel zwart

80. Afbeelding- Randen toevoegen met 45 Pixels #ffffff

81. Activeer de tube met de tekst /Bewerken- Kopiëren- Activeer je werkje- Bewerken-Plakken als nieuwe laag en plaats onderaan of schrijf zelf een tekst

82. Lagen- Samenvoegen-Alle lagen samenvoegen

83. Afbeelding- Formaat wijzigen- Verkleinen met 999 Pixels Breedte.

Opslaan als JPG

29 maart 2018

 

 

 

 

Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier mee hadden als ik met het schrijven van deze les

Renée

Deze les werd door Renée geschreven in 2018

Uitgave

2018

*

Elke gelijkenis met een andere bestaande les berust op puur toeval *

* Vergeet onze vertalers/tubers/testers niet te bedanken die achter de schermen werken.

Bedankt .

*

 

 

2014 reçu de TWInc

Ik maak deel uit van Tutorial Writers Inc .

Mijn lessen staan geregistreerd

ReneeGraphisme_Alle rechten voorbehouden.

Deze Tutorial is auteursrechtelijk beschermt

 

 ****

 

*

Om je werkje nog eens te zien klik hier